Verzekeraars hebben de afgelopen 5 jaar 750 tot 900 miljoen euro bespaard door alleen nog zo veel mogelijk goedkope medicijnen te verstrekken.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Jaarlijks geven we in Nederland ongeveer 4,8 miljard euro uit aan apotheekzorg. Ondanks het stijgende apotheekbezoek zijn de uitgaven aan de apotheek al jaren stabiel, mede door de voorkeur voor goedkope medicijnen.

Ook het verstrijken van patenten op geneesmiddelen waardoor ze goedkoper aangeboden kunnen worden, speelt een rol. In andere sectoren in de gezondheidszorg blijven de uitgaven juist omhooggaan.

Uit het onderzoek van de NZa blijkt verder dat het aantal apotheekvestigingen de laatste jaren vrij stabiel is en dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn over de zorg die ze in de apotheek krijgen.