AMSTERDAM - De Amerikaanse arbeidsproductiviteit is in het eerste kwartaal verder aangetrokken, zo blijkt uit herziene cijfers van het ministerie van Arbeid. Op kwartaalbasis groeide de productiviteit met 3,8%, op jaarbasis werd een stijging geconstateerd van 5,5%.

Eerder ging het ministerie ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003 nog uit van een stijging van 3,5%. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2003 werd eerder een toename van 5,4% gemeld.

De cijfers kwamen overeen met de verwachtingen op Wall Street.

Door de stijgende productiviteit blijven de groeiende arbeidskosten beperkt. In het eerste kwartaal stegen deze met 0,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal tegen een eerder verwachting van +0,5%.

Op jaarbasis daalden de kosten per eenheid arbeid met 0,8%. Het uurloon steeg in de eerste drie maanden van 2004 met 0,9%. In de voorlopige rapportage die begin mei werd gepubliceerd, ging het ministerie nog uit van een stijging van de kosten per eenheid arbeid van 1,3%. Het uurloon nam volgens de voorlopige cijfers met 0,4% toe.