BRUSSEL - België gaat de vennootschapsbelasting verlagen. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zouden daarvan profiteren met een daling van het tarief van 28 naar 24,5 procent.

Voor grote bedrijven verandert er relatief weinig. Weliswaar daalt het tarief met 6 procent tot 34 procent, maar vele fiscale achterdeurtjes gaan dicht.

De maatregel kost op jaarbasis in totaal 1,2 miljard euro, maar moet verlopen zonder nadelige effecten voor de begroting. De grootste Belgische ondernemersorganisatie VBO spreekt daarom al teleurgesteld over een vestzak-broekzakoperatie.

,,Door vele aftrekmogelijkheden op te heffen, wordt België niet echt interessanter voor investeerders'', zegt VBO-directeur Vandeputte.

Toch spreekt het VBO, dat al jaren vroeg om een verlaging van de vennootschapsbelasting, over een ,,positief signaal''.

De Belgische premier Verhofstadt zegt dat de belastingverlaging wel degelijk op grote schaal nieuwe investeringen zal aantrekken. ,,België komt hierdoor in de buurt van het Europese gemiddelde.'' Verhofstadt lost met de regeling een oude verkiezingsbelofte in.

Ondanks verzet van de groene regeringspartijen blijft de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens bestaan. Wel mogen grote concerns hun winst niet meer voor een deel in het buitenland laten uitbetalen. Ook zijn milieu-investeringen niet langer aftrekbaar.

In Nederland is de vennootschapsbetaling dit jaar met 0,5 procent gedaald tot 34,5 procent voor grote ondernemingen. Kleine bedrijven betalen gemiddeld 30 procent in Nederland.