AMSTERDAM - ABN Amro zet een punt achter de voornaamste activiteiten als zakenbank in de Verenigde Staten. De concurrentiepositie van de bank is daarvoor te zwak en de rendementen zijn te laag, zo heeft ABN Amro maandag laten weten.

De bank zal in de VS niet langer actief zijn in de binnenlandse aandelenhandel en de binnenlandse fusies en overnames. Hierdoor verdwijnen 550 banen.

Het geld dat vrijkomt, gaat ABN Amro elders inzetten. Vooral in Europa en Azië zoekt de bank versterking in hetzelfde marktsegment.

Voor de ingreep zet ABN Amro een bedrag van 205 miljoen euro opzij. Die som wil de bank binnen twee jaar terugverdiend hebben. De maatregel moet in het eerste jaar tot besparingen leiden in de betreffende divisie. Een en ander heeft geen gevolgen voor de vooruitzichten op winst van het lopende jaar.

De activiteiten waar ABN Amro in New York nu een streep door zet waren verliesgevend. Volgens W. Jiskoot, verantwoordelijk voor de zakenbankdivisie, was het besluit niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. "Niet alleen gezien de marktomstandigheden, maar ook om de zakenbankdivisie aan te passen aan het beleid zoals dat ons nu voor ogen staat."

Niet onverwacht

De nu aangekondigde stap komt niet onverwacht. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2001 kwam ABN Amro al met dramatische resultaten van de 'wholesale banking' naar buiten. Daar moest bestuursvorzitter R. Groenink een winstval van 77 procent incasseren ten opzichte van 2000.

Het aandeel van de zakenbankdivisie in de totale winst van ABN Amro verschrompelde van 26 procent tot 8 procent. Volgens de top van de bank moet de zakenbankdivisie vooral ondersteunend zijn aan de retailtak (bankieren voor particulieren), van oudsher de kernactiviteit van ABN Amro.

In de VS houdt ABN Amro zijn internationale aandelenhandel en de aandelenderivaten. Ook kunnen de internationale klanten van de bank in de VS de bank om advies blijven vragen. Verder investeert de zakenbankdivisie onder meer in vermogensbeheer en activiteiten met vastrentende waarden (obligaties).