AMSTERADM - Ongeveer 750.000 werknemers dreigen hun huidige arbeidsvoorwaarden te verliezen als het kabinet CAO's niet meer wil opleggen aan alle bedrijven in een sector. Dat blijkt uit woensdag gepresenteerde berekeningen van de FNV op basis van 143 bedrijfstak-CAO's, waar vorig jaar nog ruim vier miljoen werknemers onder vielen.

Het kabinet kondigde vorige week vrijdag aan CAO's niet langer algemeen verbindend te verklaren als daarin afspraken staan die de loonkosten opjagen. Na het mislukken van het voorjaarsoverleg tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties over de toekomst van het prepensioen, dreigden FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond namelijk volgend jaar hogere looneisen te gaan stellen.

Werkgeversclub

Volgens de vakcentrale FNV dupeert het kabinet met zijn dreigement vooral werknemers in de horeca (bijna 200.000) en uitzendkrachten (circa 120.000). Alleen werknemers die werken bij een bedrijf dat lid is van een werkgeversclub die met vakbonden CAO-afspraken maakt, kunnen zich straks nog beroepen op deze collectieve arbeidsvoorwaarden.

Ook werknemers in de metaal en techniek (70.000), schoonmaak (60.000), beroepsgoederenvervoer (50.000) en de bouw (55.000) lopen volgens de FNV averij op. Deze mensen werken bij een bedrijf dat niet is aangesloten bij een werkgeversorganisatie die CAO-afspraken maakt met vakbonden.

Volgens FNV-bestuurster A. Jongerius treft het kabinet juist die sectoren waar de CAO's toch al slecht nageleefd worden. "Kun je nagaan wat er zonder CAO-regels gebeurt."