GRONINGEN - Het terugdringen van de uitstoot van CO2 kan worden gestagneerd doordat Europese elektriciteitsproducenten de inzet van goedkope kolencentrales verkiezen boven schonere gascentrales. 

Dat zegt GasTerra-topman Gertjan Lankhorst in het jaarverslag van de gashandelsonderneming.

De elektriciteitsproducenten halen veel goedkope kolen uit de Verenigde Staten. De prijs van Amerikaanse kolen daalde flink door een explosieve groei van de winning van schaliegas. Daardoor wordt er in de VS juist meer gas gebruikt om elektriciteit op te wekken.

In Europa staan de schone gascentrales stil of produceren ze minimaal. Kolencentrales stoten veel meer CO2 uit dan de gascentrales.

Gascentrales

Volgens Lankhorst is de verminderde inzet van gascentrales slecht voor de Europese gasmarkt en de klimaatdoelstellingen. Gascentrales kunnen snel hun productie aanpassen op pieken en dalen in het aanbod van wind- en zonne-energie en spelen daardoor een belangrijke rol in de overgang naar een toename van duurzame energie.

Meer energie uit kolencentrales zorgt er volgens Lankhorst voor dat investeringen in schonere vormen van energie gevaar lopen.

In 2020 moet de uitstoot van CO2 zijn teruggebracht met 20 procent ten opzichte van 1990. Volgens Lankhorst moet er meer duurzame energie worden gebruikt en moeten we energie efficiënter gebruiken.

Gas

De gashandelsonderneming verkocht vorig jaar zo’n 83,4 miljard kubieke meter gas, 4 procent minder dan in het jaar ervoor. Doordat de gemiddelde gasprijs hoger was, zag GasTerra de omzet stijgen van 21,1 miljard naar 23,4 miljard euro.

Het gasveld onder Groningen leverde 47,2 miljard kubieke meter gas. Dat is 2,4 miljard kuub meer dan in 2011. De productie van Groningen-gas steeg omdat er meer vraag was op de Nederlandse en Europese markt.

Volgens GasTerra blijft Nederland zijn positie als gashandelsplaats versterken. Op de Nederlandse gashandelsbeurs Title Transfer Facility (TTF) werd in vorig jaar 775 miljard kuub gas verhandeld, een stijging van 20 procent.