AMSTERDAM - Het uitvoeringsorgaan van werknemersverzekeringen UWV heeft door een nieuw automatiseringssysteem een behoorlijke achterstand in de WAO-keuringen opgelopen. De organisatie heeft in januari volgens een zegsman maandag door aanloopproblemen met het zogeheten claimbeoordelingssysteem ruim 10 procent minder keuringen verricht voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dan geraamd.

"Daarmee zijn helaas onze doelstellingen niet gehaald", aldus de woordvoerder van het UWV maandag. Het UWV is op 1 januari ontstaan uit een fusie van instellingen als Gak, Cadans en Uszo. Hoeveel beoordelingen het UWV maandelijks beoogt te verrichten, zei de zegsman niet te kunnen zeggen.

Uiteindelijk moet het nieuwe automatiseringssysteem er juist voor zorgen dat achterstanden worden ingelopen. "Wij verwachten nu ook geen verdere problemen meer. Ook niet bij bijvoorbeeld voor de invoering van de nieuwe wet Poortwachter per 1 april", benadrukte de zegsman.

Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat zieke werknemers in het eerste ziektejaar meer aandacht krijgen van het UWV. "Dat betekent inderdaad meer werk voor ons, maar de volle werking van de wet zullen we pas in november gaan voelen in de organisatie."

Op korte termijn verwacht het UWV volgens de zegsman ongeveer 560 extra arbeidsplaatsen te hebben vervuld. "Dan zijn we er wel degelijk klaar voor."