LUXEMBURG - Nederland moet uiterlijk in 2005 het tekort op de staatsbegroting hebben teruggedrongen tot onder de 3 procent BBP, anders dreigt een fikse boete. Dat hebben de ministers van Financiën van de EU dinsdag unaniem besloten.

Het besluit komt niet als een verrassing, want de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, had gevraagd om zo'n maatregel. Het Nederlandse kabinet heeft in april bezuinigingen aangekondigd om reeds dit jaar onder de 3 procent te komen. Minister Zalm van Financiën heeft eerder al gezegd dat hij met Prinsjesdag maatregelen aankondigt voor 2005.

Frankrijk en Duitsland

Nederland moet zich als euroland houden aan de afspraken in het zogeheten stabiliteitspact. Dat schrijft voor dat het tekort op de begroting onder de 3 procent moet blijven. Nederland heeft er jarenlang op gehamerd dat landen als Frankrijk en Duitsland zich ook aan de afspraken zouden houden. Begin dit jaar bleek echter dat Nederland zelf ook de grens heeft overschreden.

Bij nadere berekening was het tekort over 2003 uitgekomen op 3,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarop zette de Commissie in Brussel een procedure in gang.

Boete

Als alle maatregelen die Zalm in het vooruitzicht heeft gesteld, worden uitgevoerd, hoeft Nederland niets extra's te doen om te voldoen aan de aanbevelingen die de EU-ministers woensdag hebben gedaan. Maar als uiterlijk in oktober blijkt dat de bezuinigingen onvoldoende zijn, dreigt een boete van ongeveer een miljard euro.

De vraag is of die boete ooit wordt opgelegd. Frankrijk en Duitsland waren vorig jaar al aan de beurt voor een straf, maar die wisten ze te ontwijken. De boete is geen automatisme, maar moet worden goedgekeurd door de EU-ministers. Overigens loopt er momenteel een zaak bij het Europees Hof, omdat de Commissie vindt dat de ministers niet zomaar kunnen besluiten geen boete op te leggen.