UTRECHT - Bedrijven mogen van FNV Bondgenoten niet meer "zonder slag of stoot" werk naar het buitenland verplaatsen. Voorzitter H. van der Kolk stelde woensdag dat zijn bond voortaan compensatie wil eisen van ondernemingen die banen verplaatsen. "Deze bedrijven zijn schatplichtig aan hun omgeving."

Bedrijven moeten een heffing gaan betalen, waarmee in Nederland nieuw werk kan worden geschapen. Ook zouden ondernemingen onderworpen moeten worden aan een "efficiëntietoets" als ze werkgelegenheid over de grenzen laten verdwijnen.

Een onafhankelijke instelling als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zou die toets moeten uitvoeren.