AMSTELVEEN - Bijna de helft van de Europese bedrijven (49 procent) is niet klaar voor de emissiehandel in kooldioxide (CO2) per 1 januari 2005. Dat blijkt uit onderzoek dat de Brits-Nederlandse automatiseerder LogicaCMG heeft laten verrichten.

Nederlandse bedrijven steken gunstig af bij hun collega's in de andere landen: 71 procent is bezig met de voorbereidingen en 77 procent verwacht op 1 januari ook daadwerkelijk te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. In Spanje bijvoorbeeld denkt slechts 23 procent die datum te kunnen halen.

Emissiehandel is onderdeel van de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zoals is vastgelegd in het Kyoto-klimaatverdrag uit 1997. Bedrijven kunnen dat doen door in eigen huis maatregelen te nemen of door 'rechten' te kopen van bedrijven die minder gas uitstoten dan de hoeveelheid die ze toegewezen hebben gekregen.

De bedoeling is dat de lidstaten van de Europese Unie per 1 januari 2005 een dergelijk systeem in werking hebben. Of dat ook echt het geval zal zijn, staat overigens nog niet vast.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 40 procent van de bedrijven verwacht dat het emissiebeleid een negatief effect heeft op de winst, terwijl 16 procent een tegenovergesteld effect verwacht. Aan het onderzoek deden 250 bedrijven uit zeven EU-lidstaten (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Italië en Nederland) mee.