AMSTERDAM - De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft vorig jaar een winstgroei van 8 procent geboekt tot 249 miljoen euro. De bank schrijft het hogere resultaat vooral toe aan de kostenbeheersing en een gunstige renteontwikkeling. BNG rekent voor het lopende jaar opnieuw op een betere resultaat.

BNG wil 43 procent van de winst, bij elkaar 107 miljoen euro, uitkeren aan de aandeelhouders. De bank is voor de helft in handen van hoofdzakelijk gemeenten en provincies. Het Rijk bezit de andere helft.

Het afgelopen jaar verstrekte de bank 8 miljard euro aan langlopende leningen, 80 procent meer dan het jaar ervoor. Ook de aangezwollen omzet droeg bij tot de toename van de winst. Het balanstotaal nam toe met 9 procent tot bijna 68 miljard euro.