LEEUWARDEN - De voorgenomen staking bij vervoersbedrijf NoordNed is voorlopig van de baan. Het ultimatum dat dinsdag zou aflopen is twee weken opgeschoven. Dat gebeurde na overleg in Leeuwarden van vakbonden, ondernemingsraad en een deel van het personeel met president-commissaris R. van den Hoek.

Vorige week stelde een groot deel van het personeel dat de zittende directeur van NoordNed, K. Braam, voor dinsdag moest opstappen. Zo niet, dan zou het openbaar vervoer in Friesland vanaf woensdag stil komen te liggen.

Bemiddeling

Braam had voor het grootste deel van het personeel afgedaan wegens "ongenuanceerde" uitspraken. Bovendien zou hij afspraken niet goed nakomen. Een extern adviesbureau gaat tussen partijen bemiddelen en komt met een onafhankelijk advies.

De raad van commissarissen van NoordNed heeft geweigerd Braam te ontslaan. Volgens de nieuwe opzet zou hij geen direct contact meer hebben met het personeel maar zou gedelegeerd bestuurder R. Hoekzema die taak op zich nemen. Noordned is in handen van het Britse Arriva.