VOORBURG - Een vrouw levert na een echtscheiding een flink deel van haar koopkracht in. Het besteedbaar inkomen loopt afhankelijk van de grootte van het gezin eenvijfde tot een kwart terug na de huwelijksbreuk. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Vrouwen zonder kinderen leveren het meest in. Hun koopkracht zakte in de periode 1989-2000 met gemiddeld 27 procent. De inkomensval voor gescheiden moeders is met 20 procent kleiner, maar dat komt omdat ze terugvallen op het niveau van de bijstand. Kinderloze vrouwen verdienen vaak meer en houden altijd een hoger inkomen dan moeders, aldus het CBS dinsdag.

Hogere kosten

Mannen gaan na een echtscheiding alleen in inkomen terug, als het gezin geen kinderen heeft. Hij moet 6 procent inleveren omdat hij hogere kosten krijgt doordat hij niet langer samen met zijn vrouw een huishouden deelt. Het gemiddelde inkomen van de Nederlandse man is veel hoger dan dat van de vrouw, waardoor de ex-echtgenoot er in doorsnee beter voor staat dan de ex-echtgenote.

Gescheiden vaders gaan er altijd op vooruit. Als de kinderen bij de moeder wonen en de vader alimentatie betaalt, heeft hij gemiddeld 33 procent meer te besteden. Neemt hij de koters zelf in huis, dan nog blijft zijn besteedbare inkomen stijgen. De toename bedraagt dan echter maar 6 procent.