ZOETERMEER - Het inkomen van startende zelfstandigen is in de jaren negentig sterk gedaald. Tussen 1989 en 1999 liep het met 25 procent terug, blijkt uit een rapportage van het economisch onderzoeksbureau EIM. In 1999 bedroeg het besteedbaar inkomen van een beginnend ondernemer 14.000 euro.

Een duidelijke verklaring voor het dalende inkomen heeft het EIM niet gevonden. Weinig verband lijkt er te zijn met conjuncturele ontwikkelingen, aldus de onderzoekers. Mogelijk bereiden aankomende zelfstandigen zich niet goed genoeg voor.