DEN HAAG - Shell gaat er niet vanuit dat de kosten onder meer als gevolg van schadeclaims van aandeelhouders in verband met de reserveproblemen de financiële positie van het concern ingrijpend zullen aantasten. Ze kunnen wel ,,invloed van betekenis'' hebben op de de periodieke resultaten. Dat meldt het olieconcern vrijdag in haar jaarverslag over 2003.

Shell heeft onder meer te maken met procedures die Amerikaanse aandeelhouders hebben aangespannen, nadat het concern de bewezen voorraden aan olie en gas drastisch heeft bijgesteld. Hier kunnen schadeclaims uit voortkomen.

Strafrechtelijk onderzoek

Daarnaast is het Amerikaanse ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek gestart en wordt de gang van zaken rond de reserveproblematiek onder de loep genomen door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Ook in Groot-Brittanië en Nederland houden de financiële toezichthouders zich met de zaak bezig.

De omvang van de eventuele kosten ,,van dergelijke zaken'' zijn volgens Shell momenteel niet te voorspellen, zo staat in het jaarverslag.

Reserves

Shell schokte de financiële wereld begin januari met de bekendmaking dat de werkelijke reserves aan olie en gas 20 procent ofwel 3,9 miljard vaten lager waren. Nadien volgden nog drie kleinere bijstellingen, waarvan de laatste afgelopen week dinsdag bekend werd gemaakt. In totaal komt de aanpassing neer op 4,47 miljard vaten ofwel 23 procent.

De affaire leidde in maart tot het ontslag van topman Phili Watts en de Nederlandse bestuurder Walter van de Vijver, hoofd van de divisie exploratie en productie. Later deed financieel bestuurder Judy Boynton een stap terug. In het jaarverslag staat geen informatie over de financiële afwikkeling van hun vertrek.

Geen bonus topmannen

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de (ex-)topbestuurders van Shell over 2003 geen bonus krijgen uitgekeerd. Dit op aanbeveling van de bezoldigingscommissie van Shell, onder leiding van de Nederlandse commissaris A. Loudon, en ,,gelet op de groepspresaties''.

De salarisschalen voor de bestuurders zijn vorig jaar wel verhoogd, gemiddeld met 9 procent. Topman J. van der Veer, die in maart van dit jaar Watts opvolgde, verdiende vorig jaar in totaal ,13 miljoen euro tegen 2,25 miljoen euro in 2002. Daar zat toen wel een bonus in van 1,2 miljoen euro.