UTRECHT - De bondsraad van CNV Bedrijvenbond heeft donderdag besloten om het najaarsakkoord los te laten. De bond voelt zich niet verbonden aan "de resultaten van het najaarsakkoord of welk ander akkoord dan ook". Eerder deze week liet ook FNV Bondgenoten het akkoord los.

De CNV Bedrijvenbond is boos en verontwaardigd over de zijns inziens arrogante en kortzichtige houding van het kabinet bij het voorjaarsoverleg. Het wordt overigens pas na 22 juni bekend of voor de CNV Bedrijvenbond het najaarsakkoord definitief van de baan is, want dan hebben de leden hun mening gegeven.

Hoewel de leden nog moeten stemmen, voelt de bond zich moreel nergens aan gebonden. Er wordt eerst nagedacht over het CAO-traject. Hierover hakt de bond op korte termijn knopen door.