AMSTERDAM - President N. Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft donderdag de vakbonden gewaarschuwd om na het mislukte voorjaarsoverleg geen hoge looneisen te gaan stellen. "We zitten niet in een klimaat dat als je je gelijk niet krijgt je jezelf in de voet kunt gaan schieten", stelde de bankpresident bij de presentatie van het jaarverslag van DNB.

Het kabinet, de werkgevers en de werknemers konden het eerder deze maand niet eens worden over nieuwe afspraken over prepensioen en het sparen van verlof. Vooral de vakcentrale FNV keerde zich tegen het voorstel waarbij werknemers in doorsnee vanaf de leeftijd van 62,5 jaar kunnen stoppen met werken.

Dat mislukte overleg is voor de FNV aanleiding om hogere looneisen te gaan stellen bij CAO-onderhandelingen, tegen eerdere afspraken over loonmatiging in.