Bijna een derde van de 50-plussers in Nederland zegt niet in staat te zijn door te werken tot hun 65ste jaar. Gezondheid, de fysieke zwaarte van het werk en de ervaren mentale vermoeidheid zijn de belangrijkste oorzaken van het gevoel van onmacht.

Dit blijkt woensdag uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 van TNO. Van de ondervraagden geeft 43 procent aan wel in staat te zijn door te werken, maar slecht 18 procent zegt dat ook daadwerkelijk van plan te zijn. Met de huidige trends zal de Europese beroepsbevolking in 2006 gaan afnemen.