DEN HAAG - De overheid moet het investeren in de meest problematische achterstandswijken in Nederland aantrekkelijker maken. Een van de maatregelen kan bijvoorbeeld zijn het verlagen van de BTW en het opheffen van de overdrachtsbelasting.

Dat stellen investeerders die het centrum van het Utrechts Kanaleneiland een flinke opknapbeurt geven. Woensdag overhandigen de partijen, waaronder woningcorporaties Mitros en Portaal en een regionaal opleidingscentrum, het plan aan minister Dekker van VROM.

Geldschieters

Tijdelijke investeringszones in achterstandswijken kunnen geldschieters over de streep trekken. Het Rijk hoeft geen geld mis te lopen als er aan winstdeling wordt gedaan. De staat profiteert zo van toekomstige waardestijgingen van de investeringen.

De BTW moet van 19 procent naar 6 procent worden verlaagd, menen de partijen. De overdrachtsbelasting van 6 procent moet geheel worden afgeschaft. Staatssecretaris Wijn van Financiën besloot onlangs niet langer over bedrijfsmatige investeringen in het opknappen van woonwijken twee keer 6 procent overdrachtsbelasting te heffen.

Slecht imago

Kanaleneiland is een naoorlogse flatwijk met veel allochtone bewoners; een wijk die kampt met een slecht imago. Bewoners klagen al jaren over criminaliteit, onveiligheid en verloedering. De plannen van investeerders moeten daarin verandering brengen. Ze houden onder meer de sloop in van vijfhonderd woningen, de bouw van nieuwe huizen, de uitbreiding van het winkelcentrum (met mogelijk een overdekte bazaar) en de uitbreiding van het ROC (Regionaal Opleidingscentrum).

Het kabinet kondigde vorige maand voor de vier grote steden een nieuwe wet aan om de problemen in achterstandswijken aan te pakken. Deze wet is vooral bedoeld voor Rotterdam, dat onder andere investeringszones mag aanwijzen. In deze 'economische kansenzones' kunnen bedrijfjes in aanmerking komen voor investeringssubsidies, verlaging van de onroerendzaakbelasting en vrijstelling van dubbele overdrachtsbelasting.

Regels

Rotterdam moet bij het aantrekkelijker maken van investeringen in achterstandswijken wel rekening houden met Europese mededingingsregels. Volgens wethouder Van Sluis (economie) sluiten deze regels verlaging van BTW uit. De investeringszones kunnen eventueel ook voor Amsterdam, Den Haag en Utrecht gaan gelden.