ZAANDAM - Ahold heeft dinsdagavond laat op zijn website het verweerschrift geplaatst, dat is ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Het stuk is de reactie van het supermarktconcern op het verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aan de rechter om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij Ahold tussen september 1999 en december 2003.

Wanbeleid

Het onderzoek moet uitwijzen of er in die periode sprake is geweest van wanbeleid bij het concern, op grond waarvan in een later stadium eventueel schadeclaims kunnen worden ingediend.

Ahold kwam vorig jaar in grote problemen toen er boekhoudschandalen aan het licht kwamen, met name bij zijn Amerikaanse dochteronderneming US Foodservice. De affaire kostte topman C. van der Hoeven en financieel directeur M. Meurs de kop. Het aandeel Ahold verloor door de affaire fors in waarde. Eventuele schadeclaims van beleggers kunnen daardoor in de miljarden lopen.

VEB

Ahold komt in het verweerschrift, dat 301 pagina's telt, tot de conclusie dat de VEB niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar verzoek om een enquête. Ahold stelt nog eens nadrukkelijk dat met Van der Hoeven en Meurs geen afvloeiingsregeling is getroffen.

Wel is er sprake van "vertrekregelingen". Daar viel volgens Ahold niet aan te ontkomen omdat bij de beëindiging van het dienstverband de opzegtermijnen niet in acht zijn genomen. In het geval van Van der Hoeven gaat het om een brutobedrag van 559.945 euro en bij van Meurs om een brutobedrag van 323.932 euro.