UTRECHT - FNV Bondgenoten heeft dinsdag zijn conclusie getrokken uit het mislukte voorjaarsoverleg. De grootste vakbond van Nederland stelt weer looneisen. Bovendien zoekt de bond de confrontatie met het kabinet door zich niet te houden aan eerdere afspraken over de WAO. "De polarisatie is een feit", reageert voorzitter D. Terpstra van vakcentrale CNV.

Vorige week konden het kabinet, de werkgevers en de bonden het niet eens worden over de leeftijd en de manier waarop mensen eerder mogen stoppen met werken. Een akkoord hierover is een belangrijke voorwaarde voor de vakbonden om de lonen in 2005 niet of nauwelijks te laten stijgen. FNV Bondgenoten heeft nu voor volgend jaar een looneis van 1,25 procent op tafel gelegd bij chemieconcern Akzo Nobel.

Aanvulling

De vakbond voelt zich ook niet langer gehouden aan de afspraak om geen aanvulling op het loon te eisen voor werknemers die langer dan een jaar ziek zijn. Werkgevers en bonden spraken dit vorig jaar af met als voorwaarde dat het kabinet hun ontwerp voor de nieuwe WAO zou overnemen. Maar volgens de verschillende bonden aangesloten bij vakcentrale FNV heeft het kabinet zich onvoldoende aan het akkoord gehouden.

Het kabinet wil zieke werknemers stimuleren sneller hun werk op te pakken door hen minder loon te bieden in het tweede ziektejaar. Als de overige werknemers- en werkgeversorganisaties het standpunt van FNV Bondgenoten overnemen, gaat de verhoging van de WAO-uitkering niet door, laat het ministerie van Sociale Zaken weten.

Frustratie

Vakcentrale CNV en werkgevers VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat FNV Bondgenoten met zijn looneis en de WAO-aanvullingen voor zijn beurt spreekt. Coördinator sociaal beleid A. van Delft van MKB-Nederland: "Het nieuwe WAO-stelsel ligt nog niet vast, het moet nog door de Tweede Kamer. FNV Bondgenoten uit zijn frustratie over het mislukken van het voorjaarsoverleg." Volgens VNO-NCW gelden de afspraken tussen de bonden en de werkgevers over loonmatiging en de WAO net zolang totdat ze opgezegd worden. De twee partijen zullen hierover eind juni overleggen.

Voorzitter Terpstra van het CNV vindt dat FNV Bondgenoten eerst moet luisteren naar zijn leden alvorens zelf conclusies te trekken over het mislukte voorjaarsoverleg. Zowel CNV als FNV hebben aangekondigd dat zij hun leden hierover gaan raadplegen.

Conclusies

FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de vakcentrale FNV, wordt in zijn opvatting gesteund door de op een na grootste FNV-bond, ambtenarenbond Abvakabo FNV. De twee gaat hierin voorbij aan hun eigen vakcentrale. De FNV wil zijn conclusies over de WAO pas trekken na het overleg met de andere vakcentrales en de werkgeversorganisaties eind juni.

De FNV laat zich uiteindelijk wel leiden door de aangesloten bonden, waarvan Bondgenoten en Abvakabo qua leden veruit de meerderheid vormen.