Met 30 van de 33 stemmen is het WAO-advies vrijdag na negen maanden vergaderen vastgesteld

DEN HAAG - Met uitzondering van drie van de 33 stemmen, hebben vakcentrales, ondernemers en onafhankelijke deskundigen in de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag het WAO-advies vastgesteld. Het advies betekent als het ware dat de WAO op slot moet worden gedaan. De SER-leden adviseren het kabinet om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken niet meer in de WAO te laten komen, maar in dienst te houden van de baas.

Over het advies is negen maanden lang vergaderd door onderhandelaars van de betrokken instanties op verzoek van het kabinet. Aanleiding is het grote aantal mensen dat in de WAO komt; zo'n 100.000 per jaar. De SER wil dat aantal beperken tot zo'n .000.

Verstandshuwelijk

Het advies combineert voordelen voor verschillende instanties. Zo wordt de gevreesde boete afgeschaft voor bedrijven die veel WAO'ers veroorzaken. Ook gaat het advies uit van een hogere WAO-uitkering dan nu. "Een verstandshuwelijk", omschreef voorzitter H. de Boer van werkgeversorganisatie MKB-Nederland vrijdag.

Alleen de onafhankelijke deskundigen R. Linschoten (oud-staatssecretaris), C. van Ewijk (Centraal Planbureau) en A. Bakker (De Nederlandsche Bank) konden vrijdag uiteindelijk niet volledig instemmen. "Je moet wel een rasoptimist zijn, wil je geloven dat dit voorstel z'n doel haalt", aldus Van Ewijk.

Hardere aanpak

Zij willen voorlopig een hardere aanpak om nieuwe WAO'ers te voorkomen. De hogere nieuwe WAO-uitkering en het afschaffen van de werkgeversboete (Pemba-premie) zouden later ingevoerd moeten worden, namelijk pas als het doel (minder nieuwe WAO'ers) is bereikt.

In het kabinet heeft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) zich kritisch uitgelaten over het SER-voorstel, evenals de VVD-fractie in de Tweede Kamer. FNV-onderhandelaarster A. Jongerius waarschuwde alvast de politieke partijen die het SER-advies niet steunen: "Wij als FNV zullen die politieke partijen weten te vinden die de kern van de SER-voorstellen onderuit halen. Voor de verkiezingen en erna."

Geen alternatief

Voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW meent dat er geen alternatief voor het SER-advies voorhanden is. "Het negeren van het advies, of het selectief shoppen hieruit betekent onverbrekelijk het einde van het advies", waarschuwde Schraven.

Schraven verweet Linschoten nog tijdens de SER-vergadering ongepast gedrag. Volgens hem schetst de oud-VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken een onjuist beeld van de posities van de sociale partners. "Het is absoluut niet zo, en dan spreek ik tevens namens FNV-voorzitter De Waal, dat wij in ons hart zouden weten dat het SER-advies een echte goede oplossing van de WAO in de weg zou staan."

SER-voorzitter H. Wijffels zei het jammer te vinden dat het voorstel niet volledig unaniem is. Toch meent hij dat het plan zoveel steun heeft, dat de politiek er niet zomaar omheen kan.

/ECONOMIEBelangrijkste punten uit het WAO-advies van de SER