DEN HAAG - Het overleg over prepensioen tussen de vakcentrale CNV en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland heeft maandag niets opgeleverd. De partijen hebben ook geen nieuwe afspraken gemaakt om te proberen het mislukte voorjaarsoverleg nieuw leven in te blazen.

Het CNV en de twee ondernemersorganisaties probeerden op initiatief van CNV-voorzitter Terpstra het alsnog onderling eens te worden over een regeling waarmee werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Na dik twee uur praten was er volgens directeur sociale zaken J. van den Braak van VNO-NCW "geen basis voor vervolgoverleg".

Geen beweging

Terpstra denkt niet dat het kabinet, de werkgevers of de vakbeweging nog bereid zijn water bij de wijn te doen. Ook vakcentrale FNV, die niet was uitgenodigd voor het overleg, is pessimistisch. "Het zit zo vast, er is geen beweging meer", aldus een woordvoerster. Terpstra hoopte voor aanvang van het overleg dat de FNV zich zou aansluiten bij eventuele overeenstemming met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens Van den Braak kunnen kabinet, vakbonden en werkgevers "er alleen nog uitkomen door ja te zeggen op het eindbod van het kabinet." Werknemers mogen hiermee vanaf hun 62,5e jaar met prepensioen. De vakbeweging verwerpt dat bod vooral omdat werknemers niet verplicht zijn mee te doen. De bonden vrezen dat veel mensen dan niet zullen meesparen waardoor het stelsel onbetaalbaar wordt.

Referendum

FNV en CNV leggen het eindbod van het kabinet met een negatief advies voor aan de leden. De FNV doet dat in de vorm van een referendum. De leden kunnen van 7 tot en met 18 juni per antwoordkaart, telefoon of internet ja of nee zeggen tegen het eindvoorstel. Op 21 juni presenteert de FNV de uitslag van het referendum

Het CNV houdt vanaf 8 juni ledenraadplegingen overal in het land. Ook deze vakcentrale legt het kabinetsvoorstel met een negatief advies voor. Op 22 juni is de "finale besluitvorming"tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur.

Eindbod

Mochten de vakbondsleden "ja" zeggen tegen het eindbod van het kabinet, dan zal het kabinet dit uitvoeren. Maar het gaat intussen wel verder met zijn oorspronkelijke plan waarin de mogelijkheden om belastingvrij voor prepensioen te sparen worden geschrapt. Wijzen de bonden het bod definitief af, dan valt het kabinet daarop terug en wordt het een stuk lastiger voor het 65e jaar te stoppen met werken.

Vrijwilligheid

"De sleutel van de oplossing ligt bij de vrijwilligheid", zei Terpstra, die ook na het overleg van maandag nog steeds de moed niet opgeeft. Hoewel de werkgevers zich kunnen vinden in het eindbod van het kabinet, zijn ook zij niet blij met het vrijwillige karakter van de regeling. Maar zowel Terpstra als Van den Braak heeft geen compromisvoorstel met het kabinet voor ogen. Maar "het creatieve denken is niet ten einde", aldus Terpstra.

De werkgevers stelden eerder een variant voor waarin werknemers die niet meedoen aan het prepensioen, verplicht zijn om de premie hiervoor te gebruiken om verlof op te sparen. Dat verlof kunnen werknemers op het eind van hun carrière inzetten om toch eerder te stoppen met werken.