DEN HAAG - Op initiatief van CNV-voorzitter D. Terpstra proberen vakcentrale CNV en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland maandag het mislukte voorjaarsoverleg nieuw leven in te blazen. Zij hopen alsnog onderling overeenstemming te bereiken over het prepensioen en verlofsparen. De grootste vakcentrale van Nederland, de FNV, is niet aanwezig.

De FNV vindt dat het aan het kabinet is om nu water bij de wijn te doen. "Het gaat om het kabinet dat moet bewegen", aldus een woordvoerster.

Vakbeweging, werkgevers en het kabinet slaagden er dinsdag niet in het eens te worden over een regeling voor het prepensioen. Wel ligt er een compromisvoorstel van werkgevers en kabinet, maar dat was voor de vakbonden niet aanvaardbaar.

Zij willen in ieder geval een ruimere overgangsregeling voor mensen die nu al tegen het vroegpensioen aanzitten, en zij vinden het voorstel van kabinet en werkgevers niet solidair genoeg omdat het niet verplicht is mee te doen.

Volgens een woordvoerster van de FNV liggen werkgevers en werknemers op deze punten dicht bij elkaar.