Nederland scoort zeer matig op de lijst met landen met de meeste 'supergroei' bedrijven. In ons land maakt 7 procent van de bedrijven een dergelijke groei door, terwijl het wereldwijde gemiddelde op 15 procent uitkomt. Supergroeibedrijven zijn ondernemingen die een aanmerkelijk grotere groei hebben doorgemaakt dan gemiddelde bedrijven.

De top drie wordt gevormd door Zweden, de VS en India. Dat komt naar voren uit het International Business Owners Survey (IBOS) 2004 van accountants- en adviesorganisatie Arenthals Grant Thornton. Voor het IBOS werden 6.900 middelgrote bedrijven in 26 landen bestudeerd om een 'groei-index' te vormen. Hierbij is gekeken naar gegevens als de groei van de omzet en het aantal medewerkers. De beste 12 procent van de onderzochte bedrijven wordt beschouwd als 'supergroei' bedrijven.

Opvallend is dat er bij de bedrijven vaker meer vrouwen een hoge managementposities innemen dan bij andere bedrijven. Bij bijna de helft van de 'supergroei' bedrijven bekleden twee of meer vrouwen een positie in het hoogste management. Daarnaast maken de ondernemingen een veel grotere kans door een fusie of acquisitie hun resultaten te verbeteren dan bedrijven in het algemeen.

Volgens Gerard Mulder, bestuursvoorzitter van Arenthals Grant Thornton, is de matige klassering van Nederland deels te verklaren aan de hand van de periode van economische neergang waarin Nederland de laatste jaren vekeerde. Zo scoort Nederland op internationaal verbond al een tijdje wat minder en loopt het land niet meer voorop op technologisch vlak, aldus Mulder. Hij bespeurt de laatste tijd wel weer wat positieve ontwikkelingen.