AMSTERDAM - De creditcard wordt in Nederland steeds meer gebruikt om op krediet te kopen. In vijf jaar tijd is het marktaandeel van deze 'kredietsoort' gestegen van 15 naar 25 procent. Vooral consumenten met lagere inkomens waarderen de mogelijkheid tot roodstaan op de creditcard.

Dat staat in het woensdag verschenen rapport 'Consumptieve Kredietverlening' van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). De grotere populariteit van de creditcard, en de risico's voor schuldproblemen die daaraan vastzitten, is een van de "opmerkelijke" veranderingen die de AFM signaleert op het gebied van consumptief krediet.

Dertig procent

Een andere is dat de gemiddelde schuld op consumptief krediet en de gemiddelde roodstand op betaalrekeningen in vijf jaar tijd met meer dan 30 procent is toegenomen.

In 2003 werd er voor 10,7 miljard euro aan nieuw consumptief krediet verstrekt, een stijging met 3 procent ten opzichte van . Daarmee gaat het minder hard dan in voorgaande jaren en hierdoor stijgt ook de totale schuld op consumptieve leningen oftewel het uitstaand debiteurensaldo (2003: 17,1 miljard euro) minder snel.

Overkreditering

De AFM concludeert dat huishoudens op dit moment gemiddeld genomen niet in de problemen raken door het afsluiten van consumptieve leningen. ,,Er is dus geen sprake van een groot risico op overkreditering voor grote groepen huishoudens'', aldus de toezichthouder.

Maar de risico's op overkreditering zijn wel degelijk aanwezig. Er zijn aanwijzingen dat het aantal personen dat door te veel lenen in de problemen raakt sterk toeneemt, hoewel er volgens de AFM geen exacte cijfers beschikbaar zijn.

Kwetsbaar

In de problemen raken is niet voorbehouden aan een bepaalde groep, het loopt dwars door de samenleving heen: mensen met lage inkomens, maar ook mensen met hogere inkomens die door een combinatie van verschillende soorten leningen risico op overkreditering lopen. Verder vormen jongeren een kwestbare groep.

Als oorzaken van de (mogelijk) toenemende schuldenproblematiek noemt de AFM de economische neergang en de gewijzigde 'leencultuur'. Mensen en vooral jongeren lenen vaker en makkelijker en zijn zich minder bewust van de gevolgen.

Wervend

Er zijn kredietverstrekkers die hierop inspelen door met wervende campagnes reclame te maken voor hun producten. Hiertegen optreden is bij gebrek aan voldoende instrumenten nog moeilijk voor de AFM, maar de toezichthouder verwacht dat dit verandert door de Wet financiële dienstverlening.