DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW put moed uit de uitslag van het beraad in de federatieraad van de FNV woensdag. De vakcentrale biedt met het besluit om haar leden te raadplegen over het compromisvoorstel van kabinet en werkgevers over het prepensioen een laatste strohalm, aldus VNO-NCW.

De ondernemersorganisatie vindt het wel "onbegrijpelijk" dat de FNV het plan met een negatief advies zal voorleggen aan de vakbondsleden. Een woordvoerder noemt de afstand tussen het kabinet, de werkgevers en de vakbonden over het prepensioen "uiterst klein."

MKB-Nederland wil niet inhoudelijk reageren. "De besluitvorming binnen de FNV is een kwestie van de vakcentrale zelf", aldus de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. "Het is aan het kabinet daarop te reageren."

Volledig verrast

Het kabinet is volledig verrast dat de FNV een referendum gaat houden onder haar leden. Volgens vice-premier Zalm moet het kabinet zich nog beraden of het de vakbond uitstel geeft. In de nacht van dinsdag op woensdag was afgesproken dat uiterlijk maandag duidelijkheid gegeven zou worden over het voorstel.