De centrale bank ondervroeg voor het onderzoek een groot aantal winkeliers

AMSTERDAM - De euro heeft begin dit jaar geleid tot een verhoging van de prijzen van 0,2 tot 0,4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), waarvan de uitkomsten woensdag zijn bekendgemaakt. In januari schatte DNB-president N. Wellink het euro-effect op de prijzen op 0,25 procent.

De centrale bank ondervroeg voor het onderzoek een groot aantal winkeliers. Daaruit bleek dat tweederde van de prijsstijging toe te schrijven is aan het afronden naar mooie, ronde eurobedragen. De rest is toe te schrijven aan de doorberekening van kosten van de invoering.

DNB stelt dat een onderschatting van het effect niet kan worden uitgesloten. Dat komt omdat sommige bedrijven in de enquête geen raming van de prijsverhoging wilden geven, maar wel aangaven ronde prijzen belangrijk te vinden. Ook bleek uit reacties die de Consumentenbond ontving dat ook veel lokale overheden prijzen verhoogden, maar die verhogingen zijn in het DNB-onderzoek niet meegenomen.

Op de lange termijn gaat DNB uit van een prijsdrukkend effect van de euro, onder meer door toegenomen internationale concurrentie.

Forse loonstijgingen

De centrale bank waarschuwt opnieuw voor te forse loonstijgingen in Nederland. Zo stegen de loonkosten in het derde kwartaal van per eenheid product met 6,8 procent, de grootste stijging sinds midden 1992. Dit cijfer kwam tot stand door een aanzienlijke CAO-loonstijging in de marktsector én een krimpende productiviteit.

Zolang de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit de loonstijgingen niet kan bijbenen, is druk op de concurrentiepositie van Nederland onvermijdelijk. Het gevolg hiervan is verdere verslechtering van het investeringsklimaat, die uiteindelijk zal leiden tot een stijgende werkloosheid, aldus DNB.

Volgens de centrale bank is het daarom noodzakelijk dat de loonstijgingen van de CAO's die nog moeten worden afgesloten gemiddeld "aanzienlijk" lager uitvallen dan de 3,8 procent van de reeds overeengekomen CAO's.

/DOSSIERDe Euro