AMSTERDAM - De belastingdienst heeft dinsdag 376.000 mensen een brief gestuurd om hen te wijzen op de regeling 'Tegemoetkoming buitengewone uitgaven' (Tbu). Onder de 376.000 mensen zitten voor het merendeel 65-plussers. Mensen met een laag inkomen en relatief hoge ziektekosten komen in aanmerking voor de regeling.

De ouderbonden staan met ruim duizend vrijwilligers klaar om ouderen te helpen met het invullen van hun T-biljet. Het kabinet besloot eind vorig jaar de speciale tegemoetkomingsregeling in te voeren.

De belastingdienst heeft tot april al meer dan 17.000 aangiftes verwerkt. Geschat wordt dat er voor meer dan 3 miljoen euro wordt teruggevraagd aan te veel betaalde belasting.