DEN HAAG - Het kabinet en de sociale partners komen dinsdag bijeen voor het Voorjaarsoverleg. Alle ogen zijn gericht op het al dan niet bereiken van een akkoord over vroegpensioen en verlofsparen.

Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst - er bestaat ook een Najaarsoverleg - praten de partijen traditioneel over de actuele situatie in Nederland. Deze keer gaat het in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad in Den Haag naast het prepensioen en verlofsparen over de WAO, het nieuwe stelsel voor ziektekosten en de lokale lasten.

63,5 jaar

Nu is het fiscaal nog aantrekkelijk op je 60e met werken te stoppen. Het kabinet wil die leeftijd verhogen tot 63,5 jaar om zo de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan. Vakbonden en het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de landbouw (LTO) gaan niet verder dan 62 jaar. Wel kunnen werknemers in het plan van het kabinet individueel sparen om nog eens twee jaar eerder te stoppen. De organisatie van grote ondernemingen VNO-NCW heeft een tussenoplossing bedacht van 62,5 jaar.

In ruil voor loonmatiging zegden de sociale partners tijdens het vorige Najaarsoverleg toe de lonen twee jaar vrijwel te bevriezen in ruil voor minder bezuinigingen in de sociale zekerheid. Over de WAO bereikten de werkgevers en vakbonden eerder al een akkoord, dat door het kabinet gewijzigd is overgenomen.

Delegatie Kabinet

Van het kabinet zijn dinsdag premier Balkenende, de ministers Zalm (Financiën), De Geus (Sociale Zaken), Brinkhorst (Economische Zaken) en Hoogervorst (Volksgezondheid) en de staatssecretarissen Wijn (Financiën) en Rutte (Sociale Zaken) bij het overleg. De vakcentrales FNV, CNV en MHP en de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland spreken namens achtereenvolgens de werknemers en de bedrijven in ons land