BRUSSEL - Een akkoord met Zwitserland over het belasten van de rente op zwarte spaartegoeden, waaraan jaren is gewerkt, is op een haar na rond. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU accepteerde maandag een regeling waarin de Zwitsers, in ruil voor hun handtekening, hun bankgeheim mogen behouden, zelfs als ze in de toekomst lid worden van 'Schengen'.

'Schengen' is het verdrag dat vrij verkeer van personen regelt en waar ook niet-EU-landen aan kunnen deelnemen. De Zwitsers willen dat ook, maar vrezen dat het verdrag straks zo ver wordt opgerekt dat ze hun gekoesterde bankgeheim moeten opgeven. Nu hebben ze de garantie dat dat niet zal gebeuren.

Akkoord

Vorige week bereikten diplomaten al een akkoord over de regeling. Oostenrijk had op het laatste moment bezwaren en heeft nu, net als Luxemburg, gedaan gekregen dat het zal worden gecompenseerd als het door 'Schengen' wordt gedwongen het bankgeheim te versoepelen.

Het akkoord met de Zwitsers was een voorwaarde voor het van kracht worden van een EU-regeling over spaargeld op 1 janauri aanstaande. Lidstaten moeten kiezen: ofwel geven ze informatie over spaargeld van elkaars onderdanen, ofwel belasten ze de rente op zwart spaargeld met op den duur 35 procent. De Zwitsers zullen dat ook doen, al wijzen sceptici erop dat er zoveel gaten in het akkoord zitten, dat zwartspaarders altijd wel onder de heffing uit zullen komen.