BRUSSEL - Er komen Europese regels om uitzendkrachten meer bescherming te bieden. Volgens een ambtenaar van de Europese Commissie, die woensdag een voorstel naar buiten bracht voor zulke regels, heeft Nederland daarbij model gestaan.

Kern van het voorstel is, dat uitzendkrachten die langer dan zes weken worden 'uitgeleend', recht hebben op hetzelfde salaris als een vaste kracht die bij dat bedrijf hetzelfde werk doet. Er zijn uitzonderingen: als er in een land een uitzend-CAO bestaat (zoals in Nederland) of als de uitzendkracht in vaste dienst is van het uitzendbureau, mag het salaris afwijken.

Omdat dat in grote lijnen overeen komt met wat in Nederland is geregeld, hebben de regels uit Brussel geen gevolgen. "Nederland hoeft niks te veranderen", bevestigt een ambtenaar.

Verschillende regels

Momenteel hebben alleen Engeland en Ierland helemaal niets geregeld voor uitzendkrachten. Negen van de vijftien EU-landen kennen al een regeling waarbij het loon van het inlenende bedrijf ook voor de uitzendkracht geldt. Scandinavische landen hebben geen echte wetgeving, maar daar is de kwestie geregeld in CAO's. In Duitsland krijgt een uitzendkracht pas na twaalf maanden hetzelfde loon als een vaste kracht.

EU-commissaris Anna Diamantopoulou (sociale zaken) hoopt dat, door uitzendkrachten meer bescherming te geven, er meer gebruik wordt gemaakt van deze vorm van tijdelijke arbeid. "We wilden een evenwicht vinden tussen flexibiliteit en zekerheid", zei Diamantopoulou in een toelichting.

Flexibiliteit en zekerheid

Dat was toevallig ook de titel van een akkoord in Nederland tussen werkgevens en vakbeweging. Dat akkoord stond aan de basis van wetswijzigingen

Papierwerk

Daarom is de Commissie zelf met voorstellen gekomen, waar de EU-ministers en het europarlement zich nog over moeten buigen. Engelse werkgevers hebben al gezegd dat de voorstellen leiden tot meer papierwerk en dus uitzendarbeid minder populair maken. "Laat ze dat dan maar eens onderbouwen", sneerde Diamantopoulou.

Dat uitzendkrachten hetzelfde krijgen als vaste werknemers geldt niet alleen voor het salaris, maar ook voor vakantiedagen, toeslag voor nachtarbeid en voor regels rond kinderarbeid en arbeid door zwangere vrouwen. Overigens zijn de EU-regels minimumnormen: landen mogen wetten invoeren die de uitzendkrachten nog verder beschermen.