AMSTERDAM - Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) schat dat woningcorporaties vorig jaar ongeveer een miljard euro aan hun vermogen hebben toegevoegd. Het vermogen van de corporaties stijgt volgens het CFV de komende tien jaar naar 23 miljard euro. De corporaties krijgen steeds meer geld binnen door de verkoop van huurwoningen en de hoger wordende huren. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag in het openingsartikel.

De uitgaven nemen minder toe, omdat de corporaties minder bouwen. Bovendien zijn de rentelasten sterk gedaald door de lage rente. De corporaties geven volgens de CFV steeds meer geld uit aan hun eigen organisatie. "Dat zijn onder meer de pensioenkosten, salarissen en kosten van projectontwikkeling," zegt Jan van der Moolen, directeur van het CFV in de Volkskrant. "Ook gaan verhalen over steeds luxere kantoren van de corporaties."

De corporaties verhogen op juli de huren met gemiddeld 3 procent. Volgens Van der Moolen is de huurverhoging niet noodzakelijk vanuit de vermogenspositie van de corporaties. "Bovendien is de kwaliteit van de verslaggeving van de corporaties vaak onvoldoende."