GRONINGEN - Bedrijfsartsen gaan centraal registreren hoe lang het duurt voordat werknemers van bepaalde ziekten herstellen. De bedrijfsartsen en de arbo-diensten hopen met deze anonieme informatie de begeleiding te verbeteren. Het project wordt gesteund door het ministerie van Sociale Zaken en de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA).

Projectleider Titus Schaafsma is als bedrijfarts verbonden aan Achmea Arbo. Met de kennis die het project oplevert, willen de arbo-diensten en de honderd deelnemende bedrijfsartsen beter zicht krijgen op de verzuimduur per ziektebeeld. "Een bedrijfsarts kan dan bij wijze van spreken opzoeken hoe lang er staat voor een gebroken been."

Deze informatie wordt verwerkt in een handboek voor bedrijfsartsen. Het idee hiervoor komt uit de Verenigde Staten, aldus Schaafsma. "Hoewel de ziektebeelden universeel zijn, wijkt de begeleiding in de VS sterk af van die in Nederland."

Met de informatie over de ziekteduur kan de bedrijfsarts het genezingsproces van zijn patiënt beter schatten. De arbo-diensten zullen de gemiddelde ziekteduren als richtlijn gaan gebruiken. "Maar de bedrijfsarts maakt altijd de afweging, met goede argumenten kan hij van de richtlijn afwijken," benadrukt Schaafsma.

Over acht maanden worden de uitkomsten van de proef vergeleken met het verzuimonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ministerie stelt voor de proef 60.000 euro beschikbaar. De deelnemende bedrijfsartsen en arbo-diensten praten binnenkort met het ministerie over verlenging van het project.