Amsterdam - De uitkeringsinstantie UWV heeft bij bij een gerichte controle 160 gevallen van fraude met identiteitsbewijzen ontdekt. Dit heeft het UWV dinsdag gemeld.

De uitkeringsinstantie controleerde in totaal vijfhonderd dienstverbanden, waarvan zij vermoedde dat er sprake was van fraude met identiteitsbewijzen. In driehonderd gevallen troffen de controleurs bij de werkgevers ter plekke kopieën aan van identiteitsbewijzen. Hiervan bleken ruim 160 niet in orde: 128 waren vervalst en 34 stonden geregistreerd als vermist.

Archieven

Mogelijk is het aantal fraudegevallen nog groter, omdat in de overige tweehonderd gevallen de identiteitsbewijzen ontbraken. De controleurs van het UWV werden verwezen naar de archieven. Onderzoek van deze papieren moet nog plaatsvinden.

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van een werknemer te controleren en een kopie van diens paspoort te maken en te bewaren. Als bij een werkgever een vals identiteitsbewijs wordt aangetroffen, kan een naheffing van werknemerspremies volgen.

Opsporingsactie

Het is de tweede keer dat het UWV een landelijke opsporingsactie heeft gehouden naar identiteitsfraude. De eerste maal was in december vorig jaar, toen duizend dienstverbanden werden gecontroleerd. Die leverde 164 gestolen en 329 valse paspoorten op. De resultaten waren voor het UWV aanleiding in 2004 nog vier van dit soort acties te houden.

Bij identiteitsfraude gebruiken werknemers gestolen of vervalste papieren of kopieën daarvan. Zij staan dan onder een valse naam of op naam van een ander in de administratie van de werkgever. Op die manier kunnen zij bijvoorbeeld verhullen dat zij een uitkering hebben.

Onaangenaam verrast

Het gebruik van andermans naam kan buiten medeweten van die persoon gebeuren. Die kan dan onaangenaam worden verrast doordat hij een naheffing krijgt voor de inkomstenbelasting of zijn aanvraag voor huursubsidie wordt afgewezen omdat hij te veel verdient. Het kan ook met medeweten van die persoon gebeuren. Die kan dan bijvoorbeeld later een beroep doen op een WW-uitkering, zonder dat hij daarvoor heeft gewerkt.