AMSTERDAM - De uitgaven aan WW-uitkeringen bereikten vorig jaar 4,95 miljard euro. Sinds 2008 zijn de uitgaven aan de werkloosheidsuitkering verdubbeld.

Ook staan de WW-uitgaven op het hoogste niveau sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gegevens in 1998 is gaan bijhouden. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde gegevens van het CBS.

De WW-uitgaven zijn ten opzichte van 2011 met ruim vijftien procent gestegen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan nog niet zeggen of de uitgaven aan de WW hoger zijn dan geraamd.

In het voorjaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over alle mee- en tegenvallers op de rijksbegroting en beslist het kabinet over eventuele extra bezuinigingen.

Verdubbeling werklozen

Het aantal mensen met WW steeg in december tot 338.000, zo becijferde het CBS. Dat is achtduizend meer dan in november en 69.000 meer dan een jaar eerder.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is het aantal werklozen met WW verdubbeld. In het najaar van 2008 stond de teller nog op 170.000 mensen.

Recordhoogte

Het is op basis van de gegevens niet te zeggen of de WW-uitgaven vorig jaar een recordhoogte bereikten. Voordat het CBS in 1998 de kosten van de WW ging bijhouden, lag het aantal WW'ers namelijk vaak hoger dan nu. Zo waren er begin 1995 ruim 400.000 WW'ers.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat voor een goede vergelijking ook de prijsontwikkeling moet worden meegenomen en niet alleen het absolute bedrag in euro's.