ZEIST - Het verslechterde economische klimaat heeft Achmea in 2001 een flink deel van de winst gekost. De bankverzekeraar kwam uit op een winst (exclusief buitengewoon resultaat) van 265 miljoen euro, 28 procent minder dan het jaar ervoor.

De nettowinst liet wel een stijging zien, van ruim 39 procent tot 513 miljoen euro. Maar dat bedrag wordt zeer geflatteerd door een saldo van buitengewone baten en lasten van 248 miljoen euro.

Vooral de verkoop van Achmea Global Investors (vermogensbeheer) leverde een behoorlijke boekwinst op. De vermogensbeheeractiviteiten werden overgedaan aan Eureko, het Europese verzekeraarsconsortium waarin Achmea grootaandeelhouder is.

Ondanks de mindere omstandigheden slaagde Achmea (Centraal Beheer, Staalbankiers, Zilveren Kruis) er in om de omzet te verhogen tot 6,7 miljard euro, een stijging van 9 procent. De toename zat zowel bij het verzekerings- (9 procent tot 4 miljard euro) als bij het bankbedrijf (11 procent tot 1 miljard euro).

De premie-inkomsten bij het pensioen- en levenbedrijf stegen met 8 procent tot 1,8 miljard euro. Het resultaat voor belastingen daarentegen daalde met bijna een kwart tot 191 miljoen euro. Vooral het beroerde beursklimaat (lagere beleggingsopbrengsten) en hogere interne kosten zorgden voor de terugval.

Beter presteerden de schadeverzekeringen. De premie-inkomsten stegen ruim 7 procent tot 895 miljoen euro, het resultaat voor belastingen dik 32 procent tot 57 miljoen euro.

Als zorgverzekeraar moest Achmea een veer laten. De brutopremie steeg 12 procent tot 1,3 miljard, maar het resultaat voor belastingen zakte bijna 20 procent tot 46 miljoen euro. Met name de inkomensverzekeringen lieten een slechter resultaat zien.

Net als bij branchegenoten bloedde het bankbedrijf door de haperende economie en de teruggelopen effectenhandel. De provisie-inkomsten en rentemarges liepen terug. Verder zag Achmea zich geconfronteerd met een groter aantal probleemleningen (plus 120 procent tot 25 miljoen euro) waartegen het concern zich moest indekken. Deze elementen zorgden voor een verdamping van de winst met ruim 94 procent tot 3 miljoen euro.

Voor dit jaar waagt Achmea zich niet aan een voorspelling. Volgens de bankverzekeraar is het gezien de onzekere ontwikkeling van de wereldeconomie en het beursklimaat ,,niet verantwoord'' een winstverwachting te geven.