VOORBURG - De werkloosheid in Nederland blijft stabiel. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in december, januari en februari op gemiddeld 152.000 uit. In vergelijking met twaalf maanden eerder stonden 32.000 minder mensen als werkloos te boek, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd.

Sinds het voorjaar van vorig jaar schommelen de werkloosheidscijfers, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, tussen 135.000 en 150.000. Het CBS tekent daarbij aan dat de veranderingen gering zijn en binnen de onnauwkeurigheidsmarges vallen. De werkloosheid is volgens het rekeninstituut dan ook al geruime tijd stabiel te noemen.