Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag bekend dat Nederland opnieuw in een recessie is beland. Vijf vragen over dit onderwerp.

1. Wat is een recessie?
Een recessie is een periode waarin de economie krimpt. Over het algemeen wordt de stelregel gebruikt dat er sprake is van een recessie als het bruto binnenlands product (bbp) twee kwartalen op rij daalt. Het bbp is de waarde van alle in het land geproduceerde goederen en diensten.

2. Wanneer ontstaat een recessie?
Er zijn heel veel manieren waarop een recessie kan ontstaan. De huidige situatie in Nederland komt voort uit de financiële crisis van 2008, waarbij de internationale financiële sector ten onder dreigde te gaan aan de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt.

De miljarden die werden uitgetrokken om banken te redden en de ineenstorting van de economie te voorkomen sloegen grote gaten in de begrotingen van veel rijke landen. Om de financiën weer op orde te krijgen besloten veel landen tot omvangrijke bezuinigingen, die nu een zware rem zetten op de groei van de economie.

3. In hoeverre merkt de gewone Nederlander dat het land in een recessie verkeert?
Van een recessie hoeft de consument niet altijd meteen iets te merken. Nederland verkeert echter al een aantal jaar in een zogeheten laagconjuctuur. De economische groei is al sinds 2009 erg beperkt.

Veel bedrijven kunnen de financiële klappen, die deze langdurige periode van weinig uitgaven en investeringen met zich mee brengt, niet meer opvangen. Zij gaan failliet of moeten inkrimpen. Daardoor komen werknemers op straat te staan en neemt de werkloosheid toe. Veel mensen hebben hierdoor minder te besteden.

4. Hoe kan een land uit een recessie komen?
Economen verschillen hierover sterk van mening. Het verbeteren van de werkgelegenheid kan helpen. Door de eurocrisis zijn echter ook structurele problemen aan het licht gekomen, bijvoorbeeld in de bankensector.

Deze zullen ook moeten worden opgelost om het vertrouwen van bedrijven en consumenten te bevorderen. Daarnaast blijft het de vraag of het verstandiger is om de begroting eerst op orde te brengen, of dat stimulering van de economie de hoogste prioriteit moet krijgen.

5. Waarom zijn deze CBS-cijfers over de economische groei eigenlijk zo belangrijk?
De cijfers van het CBS laten zien hoe de economie er daadwerkelijk voor staat. Het zijn geen voorspellingen, zoals bij het Centraal Planbureau (CPB). CBS-cijfers kunnen voor politici een houvast of uitgangspunt vormen bij het maken van beleid.