DEN HAAG - Staatssecretaris Wijn van Financiën wil de vennootschapsbelasting voor bedrijven fors verlagen, van 34,5 procent naar 29 procent. Dat zegt Wijn vrijdag in een vraaggesprek in Het Financieele Dagblad.

PvdA-Kamerlid Crone noemt dit 'een beetje goedkoop'. De staatssecretaris biedt het bedrijfsleven een cadeautje bij de belasting die ze moeten betalen over hun winsten, maar het is voor het eerst dat een bewindsman zoiets doet zonder aan te geven waar hij het geld vandaan denkt te halen.

Ook VVD-Kamerlid Dezentjé Hamming mist 'het goede gebruik om dekking aan te geven'. D66-Kamerlid Bakker zegt meer te zien in verlaging van de loonkosten. GroenLinks-Kamerlid Vendrik vindt dat er eerst harde Europese afspraken moeten komen over een ondergrens aan de belastingdruk om zo een internationale wedloop naar het laagste tarief te voorkomen.

'Hele klus'

Wijn zegt in het gesprek dat hij 'terdege' beseft dat er nog financiering moet worden gevonden voor de verlaging en 'dat zal nog een hele klus worden'. Een verlaging van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting tot 29 procent kost de schatkist naar schatting 2,7 miljard euro.

Wijn wil de belasting verlagen om de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen te verbeteren. Nu heeft Nederland op Duitsland na het hoogste tarief voor vennootschapsbelasting.

Modernisering

Wijn kondigde in februari al een modernisering van de vennootschapsbelasting aan, maar sprak toen nog niet over een verlaging. Wijn zei in februari dat de hervorming geen cent mag kosten. Ook nu stelt hij dat de verlaging de schatkist niets mag kosten.

De ondernemers, verenigd in MKB Nederland, en de werkgeversorganisatie VNO-NCW reageren positief op de belastingverlaging. Beide organisaties waarschuwen wel dat Wijn de kosten hiervan niet op het bedrijfsleven zelf moet verhalen, bijvoorbeeld door het schrappen van aftrekposten. "Dan is het lood om oud ijzer", aldus een woordvoerster van VNO-NCW.

Wrang

Kamerlid Crone noemt het wrang dat Wijn met zijn idee komt op een moment dat de SPAK, een belastingkorting voor werkgevers die mensen met weinig opleiding in dienst nemen, geschrapt wordt vanwege de bezuinigingen. De PvdA is niet tegen een verlaging van vennootschapsbelasting, als wordt aangegeven hoe die bekostigd kan worden. Zo voelt de grootste oppositiepartij wel voor een verlaging met 2 procent, als die betaald wordt uit hogere belasting op energiegebruik.

Regeringspartij D66 deelt de zorg van Wijn, dat Nederland steeds minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor bedrijven. Maar volgens Kamerlid Bakker zit het grootste knelpunt niet bij de belasting, maar bij de loonkosten.

De CDA-fractie heeft in het verleden gepleit voor verlaging van de vennootschapsbelasting. CDA-Kamerlid De Nerée denkt dat Wijn de kosten van verlaging nu veel te hoog inschat, omdat bij een tegenvallende economie minder winst gemaakt wordt. Bovendien hebben bedrijven nog verliescompensatie, waardoor ze voorlopig minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen.

De omringende landen, de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en een land als Ierland hebben lagere tarieven dan ons land. De Nerée vindt dat Nederland 'zo snel mogelijk iets moet doen' en dat erover 'nagedacht' moet worden waar dit geld vandaan kan komen.

VVD

VVD-Kamerlid Dezentjé Hamming pleit voor een verlaging van de vennootschapsbelasting, die 'niet zoveel hoeft te kosten als Wijn nu voorstelt'. Er zou een speciaal verlaagd tarief moeten komen voor onderzoek- en ontwikkelingskosten.

Concurrentie

Vendrik (GroenLinks) denkt dat door de toetreding van tien nieuwe landen tot de Europese Unie de concurrentie om bedrijven te lokken zal toenemen. Nederland zou het voorzitterschap van de Europese Unie moeten aangrijpen om afspraken te maken over de belastingdruk. De Nederlandse schatkist biedt volgens Vendrik 'geen ruimte' om de vennootschapsbelasting te verlagen.