DEN HAAG - Afschaffen van de minimale kapitaaleis van 18.000 euro en de bijbehorende verplichtingen zou het makkelijker maken om een BV op te richten. Dat blijkt uit het rapport 'Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht', dat een commissie van deskundigen donderdag aan minister Donner (Justitie) heeft aangeboden.

Ondernemers moeten zelf meer invloed krijgen op de inrichting van hun BV, zo stelt de commissie. Bepaalde aandeelhouders zouden bijvoorbeeld hun eigen bestuurders moeten kunnen benoemen. Verder kunnen allerlei formaliteiten soepeler, maar zouden bestuurders pas dividend mogen uitkeren aan aandeelhouders als zij verwachten dat de vennootschap haar schulden kan betalen.

De aanbevelingen vormen de basis voor een concept-wetsvoorstel, dat Donner binnen enkele maanden zal afmaken.