BUNNIK - Het aantal leasevoertuigen in Nederland is vorig jaar met 1,3 procent afgenomen, zo heeft de Vereniging van Nederlands Autoleasemaatschappijen (VNA) becijferd.

De brancheorganisatie wijt de teruggang aan de slechte economische omstandigheden in 2003. Hierdoor liep vooral het aantal leasecontracten voor personenauto's terug, van 531.000 naar .000.

Voor bestelauto's turfde de VNA een stijging met 2,3 procent, terwijl het vrachtautoleasepark in omvang gelijk bleef. In totaal bedroeg de omvang van het Nederlandse leasepark eind 2003 782.000 voertuigen. Dat betekent dat er vergeleken met een jaar geleden zo'n 10.000 contracten minder zijn gesloten.

Uit de donderdag gepresenteerde cijfers blijkt verder dat het aantal gestolen leasevoertuigen (personen-, bestel- en vrachtauto's) is gedaald van 1250 naar 850. In 2002 was 5,3 procent van de gestolen personenauto's een lease-auto, in 2003 zakte dit percentage naar 4,5, aldus de NVA.