AMSTERDAM - Door de slechte economische omstandigheden is het aantal stageplaatsen in Nederland sterk teruggelopen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad naar de beschikbare stageplaatsen en onkostenvergoedingen in onderwijs, handel, zorg, metaal, banksector, horeca en toerisme. Jaarlijks zijn er naar schatting 250.000 stageplaatsen voor jongeren nodig.

Studenten en leerlingen moeten steeds meer moeite doen voor een stageplaats. Wie wel onderdak vindt, moet genoegen nemen met een lage of helemaal geen vergoeding. In het onderwijs krijgt slechts 40 procent van de leerlingen een onkostenvergoeding, ondanks het feit dat de sector al jaren met personeelstekort kampt.

Het Stagebureau in Rotterdam, de grootste stagebemiddelaar van Nederland, zegt voor elke stageplaats twintig aanmeldingen te krijgen. "Dat zijn er twee keer zoveel als drie jaar geleden", aldus oprichter Laurens Simonse. Scholen en universiteiten doen er niets aan om de situatie te veranderen omdat het een zaak zou zijn tussen de student en de stageverlener.

Werkgeversorganisatie MKB Nederland vindt dit zorgelijke ontwikkelingen. "Veel ondernemers hebben personeel ontslagen en zien het nu niet zitten om stagiaires aan te nemen. Als de economie straks aantrekt, hebben deze bedrijven onvoldoende goed opgeleid personeel", aldus secretaris onderwijs K. Hoogendijk.