BRUSSEL/LUXEMBURG - De inflatie in de twaalf eurolanden is in februari met 0,3 procent gedaald tot 2,4 procent, in vergelijking met januari. In de vijftien EU-lidstaten gezamenlijk ging de geldontwaarding met 0,2 procent naar beneden tot 2,3 procent. Nederland blijft na Ierland (4,9 procent) met 4,5 procent het hoogste Europese inflatiecijfer kennen.

De inflatiecijfers zijn gemeten op jaarbasis. In vergelijking met januari daalde in februari de geldontwaarding in elf EU-lidstaten. In drie EU-landen ging deze waarde juist weer omhoog. Oostenrijk en Duitsland kennen de laagste inflatie, met percentages van 1,7 respectievelijk 1,8. In Nederland is wel sprake van een dalende tendens. In december bedroeg de inflatie 5,1 procent en in januari 4,9 procent.