LONDEN - Corus verkoopt zijn aluminiumactiviteiten om uit de financiële problemen te komen. Het Brits-Nederlandse staal- en aluminiumconcern heeft het geld uit de verkoop, volgens schattingen ruim 1 miljard pond sterling (circa 1,6 miljard euro), nodig om de schuld van circa 1,6 miljard pond terug te brengen. Bovendien kan Corus de opbrengst inzetten voor een volgende saneringsronde.

Corus zelf stelde maandag bij de presentatie van de jaarcijfers dat de aluminiumactiviteiten (14 procent van de totale omzet) te gering zijn. Topman T. Pedder van het drie jaar geleden uit British Steel en Hoogovens ontstane concern laat in een toelichting weten dat Aluminium Corus onvoldoende mogelijkheden biedt om in competitie met steeds sterker wordende marktleiders een groeistrategie na te streven.

Pedder verklaarde de opbrengst te willen gebruiken om de financiële positie van de andere bedrijfsonderdelen (staal) te versterken. Hij voegde eraan toe dat er voorlopig geen nieuwe banenreducties volgen.

'Fusie feitelijk mislukt'

De Centrale Ondernemingsraad (COR) ziet in de verkoop het bewijs dat de fusie uit 1999 feitelijk is mislukt. De stap betekent het officiële einde van de meermetalenstrategie (aluminium én staal), "één van de bouwstenen van de fusie". De COR zegt met de verkoop in te stemmen als duidelijk wordt in hoeverre de stap bijdraagt aan de oplossing van de problemen in Groot-Brittannië (inefficiëntie in verouderde productiefaciliteiten). Bovendien wil de COR weten wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in Nederland.

Hoogovens bracht de aluminiumdivisie in toen het in 1999 samensmolt met British Steel. Bij de divisie, toeleverancier voor de automobiel- en vliegtuigindustrie en de scheepsbouw, werken verspreid over tien landen 5700 mensen. Belangrijke vestigingen zitten in het Nederlandse Delfzijl, het Duitse Voerde en Koblenz en het Belgische Duffel (België). Bij de smelterij in Delfzijl (Aldel) werken 550 mensen.

Kandidaten

Onduidelijk is nog wie de aluminiumdivisie gaat overnemen, hoewel Pedder maandag sprak van enkele serieuze kandidaten. Mogelijke belangstellenden zijn Alcoa (VS, productie 2,7 miljoen ton), Alcan (Canada, 2,1 miljoen ton) en Norsk Hydro (Noorwegen, circa 1,3 miljoen ton). Corus produceerde vorig jaar en half miljoen ton aluminium.

Ironisch genoeg werden de aluminium-activiteiten bij de fusie geprezen om hun winstgevendheid. Over heel 2001 bedroeg de operationele winst van Aluminium 58 miljoen pond (94 miljoen euro).

De noodzaak om actie te ondernemen, werd maandag duidelijk bij de presentatie van de weinig florissante resultaten. Het nettoverlies van Corus kwam vorig jaar uit op 419 miljoen pond (ruim 678 miljoen euro). In 2000, toen het concern een grote reorganisatie doorvoerde, bedroeg het verlies 940 miljoen pond (1,52 miljard euro).

Rode cijfers

Ook de staalactiviteiten van het voormalige Hoogovens in IJmuiden leverden rode cijfers op. Vooral de tweede helft van vorig jaar was slecht, met een verlies van 16 miljoen pond. Daardoor kwam het jaarresultaat uit op een verlies van 6 miljoen pond.

Pedder deed geen uitspraak over de te verwachten winst in 2002. Daarvoor zijn de marktomstandigehden nog te onzeker, aldus de Corus-topman.

De bonden reageren verontrust op de verkoop van de aluminiumdivisie. Bestuurder A. van der Molen van De Unie constateert dat Corus met Aluminium 'het tafelzilver verkoopt'.

"Door dit besluit is een van de pijlers onder het concern wegggehaald", aldus Jos Duynhoven van FNV Bondgenoten, die net als de ondernemingsraad spreekt van een mislukte fusie. "Meer dan 1500 arbeidsplaatsen zijn in Nederland geschrapt en vrijwel de gehele Nederlandse vertegenwoordiging in de top van het concern is verdwenen. De alsmaar aanhoudende verliezen komen vrijwel volledig uit British Steel activiteiten."