DEN HAAG - Bijna vierhonderd bouwondernemingen hebben hun boekhouding of een deel daarvan ingeleverd bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Niet alleen de grote ondernemingen kwamen met informatie, maar ook veel bouwers uit het midden- en kleinbedrijf deden dat. Dat maakte de NMa maandag bekend.

De kartelwaakhond gaat de geleverde informatie de komende weken inventariseren. Tot 1 mei kregen de bouwbedrijven de gelegenheid hun schaduwboekhoudingen in te leveren, wilden ze kans blijven maken op overheidsopdrachten.

Volgens de kartelwaakhond meldden veel bedrijven zich vooral nog op het allerlaatste moment, in de week voor 1 mei. Het ging bij de meldingen vooral om de sectoren grond-, weg- en waterbouw, burgerlijke- en utiliteitsbouw, de installatiesector en verschillende aan de bouw gerelateerde deelsectoren.

De NMa beschouwt deze vrijwillige meldingen van bouwbedrijven als verzoeken om clementie. De NMa onderzoekt of de meldingen die nu zijn ontvangen, voldoen aan de eisen die gelden voor clementieverzoeken.

De regeling ontstond omdat steeds weer nieuwe schaduwboekhoudingen over de periode voor 2002 opdoken. Daarin kwam naar voren dat de prijsafspraken niet beperkt bleven tot de wegenbouw maar ook de scholen- en kantorenbouw en de installatiebranche betroffen, maar ook andere sectoren.

Vooral de grote bouwbedrijven reageerden snel op de regeling van het kabinet. Zij deden dat omdat in de regeling de toezegging zat dat bij de NMa ingeleverde administratie in principe niet zou worden doorgespeeld naar het Openbaar Ministerie. Medewerkers die zich hebben gemeld als betrokkene bij illegale afspraken, criminaliseren zich daardoor niet automatisch. Het OM krijgt van de NMa in principe alleen gevallen te horen van duidelijke corruptie of andere overtredingen van het strafrecht.