BRUSSEL - Consumenten in de tien nieuwe EU-lidstaten vrezen dat de toetreding tot de unie leidt tot hogere prijzen. Tegelijkertijd verwachten zij wel betere garantieregelingen en bescherming van hun belangen. Dat blijkt uit een onderzoek onder Oost-Europese burgers dat de Europese consumentenorganisatie BEUC zondag presenteerde.

De Oost-Europese consumenten denken ook dat de meeste voedselproducenten kunnen voldoen aan de strengere EU-eisen. Wel houden zij er rekening mee dat kleine vee- en zuivelboeren en middelgrote bedrijfjes in de problemen kunnen komen door het EU-lidmaatschap en mogelijk hun zaak moeten sluiten.

Voedselprijzen

Vooral voedselprijzen zullen volgens de Oost-Europese consumentenorganisaties stijgen. Zij vrezen dat dit de komende jaren een zwaar beslag gaat leggen op de portemonnee van de Oost-Europese burger, omdat voedsel vaak de grootste post is op elke huishoudbegroting. Het gemiddelde inkomen van de inwoners van de nieuwe lidstaten bedraagt doorgaans 40 procent van het Europese gemiddelde.