PARIJS - De belangrijkste staalproducerende landen willen de productie verder inkrimpen om de crisis in de branche te bezweren. In de periode tot eind 2005 moeten fabrieken sluiten met een jaarlijkse capaciteit van ten minste 124 tot 128 miljoen ton, ongeveer 12 procent van het huidige wereldtotaal van 1070 miljoen ton.

Dat is de uitkomst van vrijdag afgesloten driedaags overleg van de producerende landen in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. De capaciteitsreductie gaat een stuk verder dan de schatting van 103,5 à 117,5 miljoen ton die uit de bus kwam op OESO-overleg van begin februari.

De bijeenkomst van de staallanden was de eerste sinds de Verenigde Staten op 5 maart flinke heffingen op de import van staalproducten aankondigden om hun eigen industrie te beschermen. De Amerikaanse afgevaardige probeerde het besluit te rechtvaardigen. De Europese Unie en andere landen herhaalden hun ongenoegen over de maatregel, waartegen ze protest hebben aangetekend bij de wereldhandelsorganisatie WTO.