DEN HAAG - De werknemersorganisatie Abvakabo FNV en de ondernemingsraden in het stadsvervoer zijn bezorgd over de dreigende verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de vier grote steden. Dat hebben zij dinsdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer laten blijken.

De bond en de ondernemingsraden maken zich ook zorgen over de verplichte verzelfstandiging van de gemeentelijke vervoersbedrijven.

De brief is een reactie op een schrijven van minister Peijs maandag aan de Kamer. Daarin liet ze weten vast te houden aan de verplichting tot aanbesteding. Ze is bereid twee jaar uitstel te geven, maar dan moeten de gemeentelijke vervoersbedrijven uiterlijk in januari 2007 worden verzelfstandigd.

Negatief

De vakbond herkent weinig van de bewering van de minister dat de in 2001 ingezette marktwerking in het openbaar vervoer positieve effecten teweeg zou hebben gebracht. "De ervaringen tot nu toe met aanbestedingen in het streekvervoer zijn zonder uitzondering negatief", aldus Peter Wiechmann van de bond. "niet alleen het personeel, maar vooral de reizigers in het openbaar vervoer hebben ingeleverd. Overheden laten zich bij aanbesteding hoofdzakelijk leiden door de prijs."