TOKIO - Het Japanse elektronicaconcern Sony is in het eind maart afgesloten boekjaar 2003/2004 uitgekomen op een nettowinst van 88,5 miljard yen (620 miljoen euro). Het resultaat is een stuk lager dan de winst van 115,5 miljard yen uit het voorgaande boekjaar, die 7,5 maal hoger was dan de winst in het jaar ervoor.

Volgens Sony is de winstdaling het gevolg van kosten voor een reorganisatie. Ook minder opbrengsten bij de computerspelletjes waren er debet aan.

Het nettoresultaat is dan wel lager dan in 2002/2003, maar tegelijk iets hoger dan Sony zelf had geraamd. Eerder deze maand trok het concern de raming van zijn jaarwinst fors op, van 55 miljard tot 88 miljard yen. Sony deed dat op grond van een betere gang van zaken in de Verenigde Staten.

De omzet nam toe van 7,47 biljoen tot 7,50 biljoen yen (52,5 miljard euro). Voor het lopende boekjaar houdt Sony het op een vrijwel gelijke omzet en een stijging van de nettowinst met ruim 10 procent.